Yöntemlerimiz

Temel iki araştırma yöntemi olan nicel (kantitatif) araştırmayı “gökten düşen kar tanelerini saymakolarak tanımlarsak nitel (kalitatif) araştırmayı da “tek bir kar kristalinin içinde gizli olan ve bütüne dair ipucu veren fraktal yapıyı anlamakşeklinde tanımlamak mümkün…

Biz de hayatın karmaşık sayısız unsurun oluşturduğu bir bütün olduğundan, bu nedenle araştırmacının da bütünsel bakması gerekliliğinden hareketle hem kalitatif hem de kantitatif araştırma alanlarında hizmet veriyoruz. Buna göre araştırmaları iş ortaklarımızın iş hedeflerine yönelik şekilde sektöre, iş ihtiyacına ve kurum kültürüne uygun şekilde tasarlıyor ve projelendiriyoruz.

Paydaşlarımızın ürün ve hizmetlerinin yaşam döngüsü boyunca yanlarında olup birlikte “yolculuk yapmayı” hedefliyor; işbirliğinin ancak ve ancak sürdürülebilir olması durumunda amaçlanan sinerjiyi üretebileceğine inanıyoruz.

Bir araştırmacının tüm araştırmalarında az ya da çok kullandığı Masabaşı Çalışmaları dışında Stratejik Yönetim Danışmanlığı hizmeti de sunmaktayız:

  • Sektör raporları
  • Uzun dönemli strateji geliştirme
  • Gelecek projeksiyonları
  • Sürdürülebilirlik danışmanlığı
  • Yönetim çalıştayları ile sizinle birlikte geleceğe yürüyoruz. 

Kır ve kent olmak üzere yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da her yerinde araştırma hizmeti veriyoruz.

Kalitatif - nitel araştırmalar derinlemesine görüşme, odak grup (focus / fokus) toplantıları, eşlikli alışveriş, gözlem, etnografi, ev ziyareti