Bize Özel Araştırmalar

 QARESMA (Qualitative Archaeological Research for Marketing)

 

  Kalitatif bir “hafıza ve hayal gücü arkeolojisidir”. QARESMA’da “hafıza kazıları” ile geçmiş deneyimlerin başlangıcına gidilir ve bizi kullandığımız ürün ve hizmetlere bağlayan temel “çekici öğeler” ortaya çıkarılır.

  “Hayalgücü kazıları” ile ise geleceğe ilişkin yaratıcı, inovatif fikirlerin ortaya çıkması amaçlanır. Bu nedenle QARESMA aynı zamanda ürün ve hizmetlerinizin geleceğe açılan kapısıdır. 

  ... kendimi birden ışıltılı ve hareketli bir aracın içinde bulmuştum ki, bu araç saf zamandan başka bir şey değildi.

  ... O lahzada, sol elimi tutan, yirmi yedi yaşında, beyaz ve pembe, yumuşak bir elbise içindeki varlığın annem; sağ elimi tutan, otuz üç yaşında, beyaz ve altın sarısı, sert bir elbise içindeki varlığın da babam olduğunu, keskin biçimde idrak ettim.

  ... Böylece bir ışık beneğinden diğerine, bir patikanın ortasında yürüyorduk ve şimdi bu patikanın, Rusya'nın eski St. Petersburg vilayetindeki Vayra kır malikanemizin parkında bulunan, kıyısına dekoratif meşe ağaçları dikilmiş yol olduğunu biliyorum. Doğrusu, şimdiki ücra, yalıtılmış, neredeyse ıssız zamanımın çatısından bakınca, kendimi o küçük halimle, 1903'ün Ağustos ayında, duyarlı bir yaşamın doğuşunu kutlarken görüyorum.

Nabokov, Vladimir. Konuş Hafıza, İletişim Yayınları, 2011
AdTrack


  "Değerli kargonuz doğru adrese zamanında ve kırılmadan teslim ediliyor mu?" Tüm iletişim ve reklam yatırımlarınızın hedef kitlenize ulaşıp gereken mesajı verip vermediğini, kulaktan kulağa nasıl ve ne hızda yayıldığını düzenli olarak ölçen özel reklam izleme modelimiz.   

  Yöntem, kendi geliştirdiği  modeli ile geleneksel kanalın yapısını, dünyaya bakışını,  üretici firmalar ile olan ilişkisini anlayarak bu ilişkinin geliştirilmesini desteklemektedir.    

   "Mahallenin Temel Taşı-Bakkal"ı tanımak için yola çıkılan "çok kullanıcılı" bir araştırma modeli olan    aynı zamanda  marka ve sektöre yönelik özel sorular sorulmasına da imkan vermektedir.  

                                                                                                                               


Re: Shop (Research of Shopping)


  Türkiye kent nüfusu genelinde tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve perakende market algılarını periyodik olarak izleyen özel araştırma modelimiz.
RepScan - Kurumsal İtibar Araştırması*

    "Dış görünüşü sıradan bir eve girip içeride hazineler, hırsızlık aletleri veya cesetler bulsak nasıl şaşırırsak, başkalarının gerçek hayatını, görünür dünyanın ardındaki gerçek dünyayı keşfettiğimizde de, eğer herkesin bize söyledikleri sayesinde oluşturduğumuz, kendimiz hakkındaki izlenim yerine, biz yokken hakkımızda söylediklerinden, bizim ve hayatımız hakkında bambaşka bir izlenime sahip olduklarını öğrenirsek, aynı derecede şaşırırız."

Proust, Marcel. Kayıp Zamanın İzinde, Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde (s.283). YKY, 1996 

*Yöntem'in 1999'dan beri stratejik ortağı GlobeScan tarafından geliştirilmiş, Yöntem tarafından Türkiye'ye uyarlanmış bir araştırma modelidir.
Segmentasyon Araştırması


   Bütün tüketiciler aynı değildir, ancak bazı özellikler bakımından benzerlikler göstererek kendi içinde homojen ancak birbirinden farklı alt kümeler oluştururlar. Davranışları itibariyle, yaş,cinsiyet, eğitim, gelir vb. sosyo-demografik özellikler bakımından farklılıklar göstermeyen tüketicileri anlamak için başka bazı özellikleri dikkate alarak sınıflamak gerekir. Bu özellikler daha çok yaşam biçimi, değerler, tutum ve davranışlar, dünya görüşü gibi psikolojik ve sosyal değişkenleri içerir. Segmentasyon analizi ile tüm bu veriler aynı anda analiz edilerek toplumun ya da tüketicilerin temelde kaç segmente bölündüğünü ve her segmentin büyüklüğünü verir. Stratejik değeri son derece yüksek bir araştırma modelidir.

Stakeholder Engagement and Perception (SEP)


  Kurumunuzun kilit paydaşlarını ve bu paydaşların kurumunuza bağlılık düzeylerini belirlemeye yarayan stratejik bir araştırma modelidir. Bu amaçla farklı paydaş gruplarının kurumun itibarına olan mevcut ve potansiyel etkileri ve kuruma olan bağlılıkları ölçülür. Bu modelde iç ve dış paydaş grupları ile yapılan görüşmelerde hem kalitatif hem de kantitatif görüşme ve analiz teknikleri kullanılır.
Total Cost of Ownership (TCO)


  Yöntem, kendi geliştirdiği TCO modeli ile başta otomotiv sektörü ve satış sonrası olmak üzere elektronik ve beyaz eşya vb. uzun dönemli maliyet getiren tüketim alanlarında ürünlerinizin ve rakip ürünlerin anlık fiyatlarını değil zamana yayılan,toplamdaki "gizli" maliyetlerini karşılaştırmalı olarak ölçer ve analiz eder.

Turquality Araştırma Paketi   


Turquality sertifikasyonunda gerekli olan standart araştırmalar bütünsel bir paket halinde yürütülür ve bu doğrultuda raporlanır.
Employee Engagement Evaluation (EEE)


Günümüzde şirketlerin peformansını etkileyen en önemli faktör, çalışanların, çalıştıkları şirketten ne ölçüde memnun olduklarıdır. Bu anlamda, çalışan memnuniyetinin ölçümü ayrı bir önem kazanmıştır. Çalışanların memnuniyeti, verimliliğin en önemli parametrelerinden birisidir. Çünkü işletmeler sadece sermayeden ibaret değildir. Kurum, çalışanlarıyla kişilik kazanır. EEE modelinde çalışanlarınızın modelinizin dayandığı Çalışan Bağlılık Piramidindeki yerlerini görerek verimliliğinizi optimum şekilde artırabilirsiniz.

Marka Sağlığı Araştırması (Brand Health Model)


  Bir marka ya da kurumun, marka ve reklam bilinirliğinin yanı sıra kullanım ve çeşitli imaj faktörleri itibariyle istikametini ölçen bir izleme araştırmasıdır. Birbiriyle ikili ve üçlü olarak sürekli etkileşim halindeki bu unsurların sürekli izlenmesi ve belli bir bağlam içinde analiz edilmesi bir markanın sağlığı açısından elzemdir.

PHLRMLBUS

 

   İlaç sektörü, ülkelerin, bölgesel pazarların çok ötesinde tüm dünya ekonomisinin en önemli lokomotif sektörlerinden biridir. Bu anlamda ilaç sektörünün düzenli olarak nabzını tutan PHLRMLBUS hem bizim için 1997'den beri süregelen bir heyecan hem de sektördeki oyuncular için büyük önem taşıyan bir izleme araştırması ve başvuru kaynağı oluşturmaktadır. 

İşveren İmaj Araştırması

Burada anlatamayacağımız kadar özel ve eşsiz bir araştırmadır. Bizi arayın ve kulağınıza detayları fısıldayalım.
WOM Qual


  Malcolm Gladwell The Tipping Point kitabında 'trendsetter' diyebileceğimiz, bir fikrin, bir ürünün, bir markanın yaulması ve tutulmasında belirleyici olan 3 farklı insan tipi tanımlar: "Maven", "Connectors", "Salesman". Bu araştırma, reklamverenlerin belki de anlaşılması en zor ve en önemli hedef kitle olan gençleri daha iyi anlayıp daha yakından tanımalarını, dünyaya onların gözünden bakıp onların dilinden konuşmalarını sağlar. Ancak görüşülen bu gençlerin çok önemli bir özelliği vardır: Her biri birer "maven", "connector" ve "salesman"dir!
Araştırma modellerimiz ile ilgili soru ve görüşleriniz içinmodel@yontemresearch.com