Size Özel…

Yöntem Araştırma kurumunuz ya da markanız ile ilgili tüm araştırmaları tamamen size özel (ad hoc) olarak tasarlar ve hayata geçirir:

Pazar Araştırmaları

 • Marka sağlığı (marka ve reklam bilinirlik)
 • Tüketici profili, tipoloji ve segmentasyon
 • Kullanım alışkanlıkları, tutum ve davranış
 • Pazar payı, pazar potansiyeli, talep
 • 360⁰ Paydaş memnuniyeti araştırmaları (müşteri, çalışan, tedarikçi)
 • Ürün ambalaj, tat, koku testi, yeni ürün geliştirme
 • Kurumsal itibar ve sürdürülebilirlik algısı
 • İmaj, algı ve konumlandırma
 • Konsept test
 • Reklam araştırmaları, pre-test, post-test
 • Sektör araştırması ve fizibilite çalışması
 • Sosyal araştırmalar
 • Kamuoyu araştırmaları

Yöntem, insanı yalnızca tüketici olarak görmediği gibi toplumu da yalnızca tüketicilerden oluşan bir pazar olarak görmez. Bu nedenle de pazar araştırmalarının yanı sıra sosyal araştırmalar ve kamuoyu araştırmalarını varoluş amacının ayrılmaz bir parçası olarak görür:

 • Göçmen araştırmaları
 • İşgücü araştırmaları
 • Yaşam boyu eğitim araştırmaları
 • Dezavantajlı grup araştırmaları (kadın, etnik ve dini azınlıklar, “modern kölelik” mağdurları, çocuk işçi, LGBTIQA+, yaş ayrımcılığı mağdurları vb.)

Ama hayat tabii ki bunlarla kısıtlı değil, farklı tüm araştırma ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçin, sesli yanıt sistemi ya da akıllı asistanla değil gerçek araştırmacılarla karşılaşacağınıza emin olabilirsiniz.

Bize buradan yazın ya da buradan arayın.