Gizlilik Politikamız

Avrupa Birliği tarafından karara bağlanan ve 25 Mayıs 2018 itibariyle geçerli olan Genel Veri Koruma Yönergesi (GDPR), bireylerin gizlilik haklarının korunması alanında Avrupa Birliği’nde ve birçok diğer ülkede yürürlükte olan korumaların ötesinde bir adım olmuştur. Türkiye Hükumeti tarafından yerel kanunlara uyumlandırılan GDPR Türkiye’de de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) adıyla yürürlüğe girmiştir. Yöntem Araştırma, pazarlama araştırmaları, medya ve reklam araştırmaları, kamu oyu ve sosyal araştırmalar, paydaş ilişkisi yönetimine ilişkin araştırma ve danışma faaliyetleri sırasında kendisine araştırma veren, araştırmada görev alan ve görüşlerini ileterek araştırmaya katkı sağlayan herkes tarafından emanet edilen kişisel verilerin gizliliğini, mahremiyetini ve güvenliğini korumaya önem vermektedir. Verilerin gizliliği konusunda başta 6698 sayılı KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri ile sektörel standartlara, ve araştırma faaliyetiyle ilgili ICC/ESOMAR Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma ve Veri Analizi Kurallarına uygun hareket etmektedir.

Yöntem‘in gizlilik politikasını buradan indirebilirsiniz.