Bize Özel…

Fiyat Esnekliği Araştırmaları: Ürün ve hizmetlerinizin maksimum ciro hacmi sağlayacak olan fiyat optimizasyonu için kullanılan stratejik düzeyde önemli araştırmalardandır. İhtiyaca uygun olarak WTP, Gabor-Granger ya da Van Westendorp teknikleri kullanılarak ideal fiyat düzeyi hesaplanır.

Kahraman Bakkal: Yöntem, kendi geliştirdiği Kahraman Bakkal modeli ile geleneksel kanalın yapısını, dünyaya bakışını, üretici firmalar ile olan ilişkisini anlayarak bu ilişkinin geliştirilmesini desteklemektedir. “Mahallenin Temel Taşı – Bakkal”ı tanımak için yola çıkılan “çok kullanıcılı” bir araştırma modeli olan Kahraman Bakkal aynı zamanda marka ve sektöre yönelik özel sorular sorulmasına da imkan vermektedir.

Paydaş Yönetimi Araştırmaları: Yöntem, kendisi de tüm paydaşlarını aynı derecede değerli gören bir kurum olarak kurumların tüm paydaşlarının nabzını tutmasının her şeyden önce kendi sürdürülebilirlikleri açısından stratejik düzeyde önemli olduğunu düşünür. Bu nedenle de “Müşteri Memnuniyeti” araştırmalarını diğer paydaş araştırmalarından ayrı tutmamak gerektiğini; tüm paydaşların 360⁰ bütünsel bir yaklaşım ile ve bir “Paydaş Yönetim Programı” çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgular. Buradan hareketle “Müşteri Memnuniyeti” araştırmaları kadar “Çalışan Memnuniyeti”, “İç Müşteri Memnuniyeti”, “Tedarikçi Memnuniyeti” gibi farklı paydaş araştırmalarını aynı bağlamda ele alır.

Pharmabus: İlaç sektörü, ülkelerin, bölgesel pazarların çok ötesinde tüm dünya ekonomisinin en önemli lokomotif sektörlerinden biridir. Bu anlamda ilaç sektörünün düzenli olarak nabzını tutan Pharmabus hem bizim için 1997’den beri süregelen bir heyecan hem de sektördeki oyuncular için büyük önem taşıyan bir izleme araştırması ve başvuru kaynağı oluşturmaktadır. Pandemi ile birlikte sektörel itibar algısı araştırmalarında en üst sıralara yerleşen ilaç ve sağlık sektörü için olmazsa olmaz bir sektör “Omnibus”udur Pharmabus.

QARESMA (Qualitative Archaeological Research for Marketing): Kalitatif bir “hafıza ve hayal gücü arkeolojisidir”. QARESMA’da “hafıza kazıları” ile geçmiş deneyimlerin başlangıcına gidilir ve bizi kullandığımız ürün ve hizmetlere bağlayan temel “çekici öğeler” ortaya çıkarılır. Hayalgücü kazıları” ile ise geleceğe ilişkin yaratıcı, inovatif fikirlerin ortaya çıkması amaçlanır. Bu nedenle QARESMA aynı zamanda ürün ve hizmetlerinizin geleceğe açılan kapısıdır.

RepScan: Yöntem‘in 1999’dan beri stratejik ortağı olan GlobeScan tarafından geliştirilmiş, Yöntem tarafından Türkiye’ye uyarlanmış bir itibar araştırması modelidir.

“Dış görünüşü sıradan bir eve girip içeride hazineler, hırsızlık aletleri veya cesetler bulsak nasıl şaşırırsak, başkalarının gerçek hayatını, görünür dünyanın ardındaki gerçek dünyayı keşfettiğimizde de, eğer herkesin bize söyledikleri sayesinde oluşturduğumuz, kendimiz hakkındaki izlenim yerine, biz yokken hakkımızda söylediklerinden, bizim ve hayatımız hakkında bambaşka bir izlenime sahip olduklarını öğrenirsek, aynı derecede şaşırırız.”

Proust, Marcel. Kayıp Zamanın İzinde, Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde (s.283). YKY, 1996.

Re: Shop (Research of Shopping): Türkiye kent nüfusu genelinde tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve perakende market algılarını periyodik olarak izleyen özel araştırma modelimiz.

Segmentasyon Araştırmaları: Bütün tüketiciler aynı değildir, ancak bazı özellikler bakımından benzerlikler göstererek kendi içinde homojen ancak birbirinden farklı alt kümeler oluştururlar. Davranışları itibarıyla, yaş, cinsiyet, eğitim, gelir vb. sosyo-demografik özellikler bakımından farklılıklar göstermeyen tüketicileri anlamak için başka bazı özellikleri dikkate alarak sınıflamak gerekir.

Yöntem, psikoloji ve sosyoloji alanlarında uzman araştırmacı kadrosu ile yaşam biçimi, değerler, tutum ve davranışlar, dünya görüşü gibi psikolojik ve sosyal değişkenler konusunda çok daha derinlikli, dolayısıyla kısa vadeli pazar trendlerinden öte toplumun psikososyal yapısını da dikkate alan, uzun vadeli strateji planlamalarında kullanılabilecek segmentasyon araştırmaları üzerinde çalışır. Segmentasyon analizi ile tüm bu veriler aynı anda analiz edilerek toplumun ya da tüketicilerin temelde kaç segmente bölündüğü ve her segmentin büyüklüğü (hacmi) ortaya çıkarılır. Stratejik değeri son derece yüksek bir araştırma modelidir.

Stakeholder Engagement: Kurumunuzun kilit paydaşlarını ve bu paydaşların kurumunuza bağlılık düzeylerini belirlemeye yarayan stratejik bir araştırma modelidir. Bu amaçla farklı paydaş gruplarının kurumun itibarına olan mevcut ve potansiyel etkileri ve kuruma olan bağlılık düzeyleri ölçülür. Bu modelde ve dış paydaş grupları ile yapılan görüşmelerde hem kalitatif hem de kantitatif görüşme ve analiz teknikleri kullanılır ve özellikle de Eski Yunan‘dan beri kullanılan ve belki de tarihin en eski araştırma tekniklerinden biri denebilecek Delphi tekniğinden yararlanılır.

Sürdürülebilirlik Algısı Araştırması: Sürdürülebilirlik kavramının geldiği nokta kurumların yalnızca itibar ölçümlerini yaptırdıkları itibar araştırmaları ile yetinmeyip sürdürülebilirlik alanındaki itibar algılarını özel olarak ve farklı paydaşları nezdinde anlama ihtiyacını doğurmuştur. Bu da “Sürdürülebilirlik Algısı” araştırmalarını itibar araştırmalarından ayrı bir noktaya taşımıştır. “Sürdürülebilirlik Algısı” araştırmaları tamamen sektör dinamikleriniz ve kurum kültürünüz dikkate alınarak ve stratejik ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak size özel olarak tasarlanır.

Sürdürülebilirlik Araştırmaları ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı: Yöntem, sürdürülebilirlik alanında 1999 yılından beri kurduğu uluslararası ortaklıklar ve gerçekleştirdiği araştırmalar ile yalnızca çeyrek asırlık bir deneyim ve birikim oluşturmakla kalmamış aynı zamanda bu alandaki fikir lideri özelliği ile kurumlara sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmetleri vermeye başlamıştır.

Total Cost of Ownership (TCO): Yöntem, kendi geliştirdiği TCO modeli ile başta otomotiv sektörü ve satış sonrası olmak üzere elektronik ve beyaz eşya vb. uzun dönemli maliyet getiren tüketim alanlarında ürünlerinizin ve rakip ürünlerin anlık fiyatlarını değil zamana yayılan, toplamdaki “gizli” maliyetlerini karşılaştırmalı olarak ölçer ve analiz eder.

WOM Qual: Malcolm Gladwell “The Tipping Point” kitabında ‘trendsetter’ diyebileceğimiz, bir fikrin, bir ürünün, bir markanın yayılması ve tutulmasında belirleyici olan 3 farklı insan tipi tanımlar: “Maven”, “Connectors”, “Salesman”. Bu araştırma, reklamverenlerin belki de anlaşılması en zor ve en önemli hedef kitle olan gençleri daha iyi anlayıp daha yakından tanımalarını, dünyaya onların gözünden bakıp onların dilinden konuşmalarını sağlar. Ancak görüşülen bu gençlerin çok önemli bir özelliği vardır: Her biri birer “maven”, “connector” ve “salesman”dir!